Slider Image

Specific începutului de secol  XXI este trecerea societății informaționale spre o societate a cunoașterii. Dezvoltarea fără precedent a științei și a tehnicii a impus o regândire și a structurilor instituției noastre.

În școala noastră cuvântul cheie este cu siguranță “perspectivă”, care invocă implicit viitorul! Dar, dacă înțelegem exigențele realității, ne putem gândi la ce spune Paul Valéry: “astăzi nici viitorul nu mai este ce-a fost odată”. Nu trebuie să glosăm pe aceasta temă, dar putem să înțelegem că trebuie pregătit în fiecare an altfel.

Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu reprezintă locul în care elevii vor căpăta ceea ce se numea la începutul secolului “educație aleasă”, un concept generos adaptat exigențelor impuse de realitatea ultimilor ani.

Ce le propunem elevilor? Încercarea de a reconstitui un traseu personal în cea mai rațională maniera posibilă, omițând tocmai punctele de suspensie, răspântiile, dilemele și aparentele erori sau alunecări din logica unei identități în formare, încă nesigură de proiectul sau aflat în plină desfășurare.

Valorile centrale / esențiale ale scolii devin demnitatea, profesionalismul, înnoirea, creativitatea și reinterpretarea.

Suntem deschiși spre lume și avem vocația colaborării!