Admitere Gimnaziu

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2023-2024
  • A fost publicată PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2023-2024  . AICI
  • A fost publicat Calendarul de selecție pentru clasa a V-a – 2023-2024. AICI
  • Rezultate Selecție clasa a V-a Inainte de contestații AICI
  • Rezultate contestații AICI
  • Rezultate Selecție clasa a V-a finale AICI
 • Dosarul de înscriere al candidaților admiși la clasa a V-a, an școlar 2023-2024, se va depune la secretariatul colegiului în perioada 22 iunie 14 iulie 2023 și va conține următoarele documente:
  1. Cerere de înscriere (disponibilă la secretariatul colegiului)
  2. Cerere de transfer tipizată (disponibilă la secretariatul colegiului)
  3. Foaia matricolă pentru clasele I-IV (se eliberează pe baza unei adrese tipizate din partea Colegiului Național “Ienăchiţă Văcărescu” către școala de proveniență)
  4. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care atestă vaccinurile efectuate.

  5. Copie C.I. ale părinţilor.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Selecție pentru clasa a V-a, 2023-2024 – Elevii vor fi prezenţi la şcoală, vineri, 16 iunie 2023, la ora 10.45 şi vor avea asupra lor certificatele de naştere, în original.- Doar răspunsurile conţinute pe foaia tipizată vor conta pentru stabilirea notei. De asemenea, răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru).

– Pentru proba de matematică elevii pot folosi instrumente de desen. Se interzice folosirea mijloacelor de calcul.

– Greşelile se taie cu o linie orizontală. Elevii nu au voie să facă semne, ștersături, să folosească pastă corectoare sau pixuri Pilot cu pastă care se poate şterge la temperaturi ridicate. Nerespectarea acestei prevederi poate avea ca urmare anularea lucrării în momentul corectării.

– După expirarea timpului de lucru elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2022-2023
  • A fost publicată PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2022-2023  . AICI
  • A fost publicat Calendarul de selecție pentru clasa a V-a – 2022-2023. AICI
  • Rezultate Selecție clasa a V-a Inainte de contestații AICI
  • Rezultate contestații AICI
  • Rezultate Selecție clasa a V-a finale AICI

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2021-2022
  •  A fost publicat Calendarul de selecție pentru clasa a V-a – 2021-2022. AICI
  • A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2021-2022  . AICI
  • Cerere înscriere selecție clasa a V-a – 2021-2022 AICI
  • Numărul cererilor de înscriere pentru selecție clasa a V-a – 2021-2022: 95
  • Modele de subiecte:   Limba Română și Matematică

În secțiunea NOUTATI a fost publicată repartizarea elevilor în săli.

Subiecte : Limba Romana si Matematica

Bareme : Limba Romana si Matematica

REZULTATE Selectie clasa a V-a (Inainte de contestatii) AICI

Depunerea contestaţiilor  on-line (colegiulienachita.tgv@scolidb.ro)

Cererea de contestații o puteți descărca AICI (Word sau PDF).

03 iulie 2021
Comunicarea rezultatelor finale 05 iulie  2021
Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi şi depunerea foilor matricole la secretariatul colegiului Până la data de 16 iulie 2021

NOU!!!! REZULTATE CONTESTAȚII AICI

REZULTATE FINALE PENTRU SELECȚIE CLASA A V-A AICI 

Dosarul de înscriere al candidaților admiși la clasa a V-a, an școlar 2020-2021, se va depune la secretariatul colegiului în perioada 0716 iulie 2021 și va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (disponibilă la secretariatul colegiului)
 2. Cerere de transfer tipizată (disponibilă la secretariatul colegiului)
 3. Foaia matricolă pentru clasele I-IV (se eliberează pe baza unei adrese tipizate din partea Colegiului Național “Ienăchiţă Văcărescu” către școala de proveniență)
 4. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care atestă vaccinurile efectuate.
 5. Copie C.I. ale părinţilor.

 

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021

   A fost publicat Calendarul de Organizare și Desfășurare Testare pentru clasa a V-a – 2020-2021. AICI

 • A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2020-2021 (Reactualizata) . AICI
 • A fost publicata materia exceptată pentru testare AICI
 • Modele de subiecte:   Limba Română și Matematică

Din cauza unor erori tehnice, s-a constatat, după afişarea listelor, omiterea unei cereri de înscriere depusă în data de 28 mai 2020

 • Situatie elevi inscrisi (update) AICI

A fost publicata Repartizarea elevilor in sali in sectiunea NOUTATI.

Subiecte si bareme : Limba Romana si Matematica

REZULTATE Selectie clasa a V-a (Inainte de contestatii) AICI

Conform Procedurii de admitere, contestatiile se depun online, in data de 30 iunie 2020, între orele 12,00 – 20,00, la adresa secretariat.ienachita@gmail.com .

Cererea de contestatii o puteti descarca AICI.

NOU!!!!  Rezultate finale pentru selectie clasa a V-a AICI

Dosarul de înscriere al candidaților admiși la clasa a V-a, an școlar 2020-2021, se va depune la secretariatul colegiului în perioada 0917 iulie 2020 și va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (disponibilă la secretariatul colegiului)
 2. Cerere de transfer tipizată (disponibilă la secretariatul colegiului)
 3. Foaia matricolă pentru clasele I-IV (se eliberează pe baza unei adrese tipizate din parte Colegiului Național “Ienăchiţă Văcărescu” către școala de proveniență)
 4. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care atestă vaccinurile efectuate.

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2019-2020

   A fost publicat  Calendarul de Organizare și Desfășurare Testare pentru clasa a V-a – 2019-2020. AICI

A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2019-2020. AICI

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2018-2019

   A fost publicat  Calendarul de Organizare și Desfășurare Testare pentru clasa a V-a – 2018-2019. AICI

  A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE revizuita pentru clasa a V-a – 2018-2019. AICI

Subiect si barem Limba Romana – 08.06.2018

Subiect si barem Matematica – 08.06.2018

REZULTATE TEST ADMITERE INAINTE DE CONTESTATII

Rezultate Contestatii

REZULTATE FINALE TEST ADMITERE

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2017-2018

A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE revizuita pentru clasa a V-a – 2017-2018.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  / Admitere clasa a V-a, 2017-2018

  – elevii vor fi prezenţi în săli la ora 8,30 şi vor avea asupra lor certificatele de naştere, în original;

– candidaţii nu au voie să deţină asupra lor materiale informative (cărţi, caiete), telefoane mobile, calculatoare etc; nerespectarea acestei dispoziţii atrage după sine excluderea de la test;

– fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs;

– fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiecte pentru fiecare probă;

– redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colţul conţinând numele candidaţilor secretizat;

– numai răspunsurile conţinute pe foia tipizată vor conta pentru stabilirea notei;

– răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru);

– greşelile se taie cu o linie orizontală;

– la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puţin trei candidaţi;

Desfăşurarea testării:

  – Limba şi literatura română – 45 minute (9.00-9.45)

– Matematică – 45 de minute (10.15-11.00)

Între cele două probe scrise va fi o pauză de 30 minute.

Subiecte si bareme 2017 : Limba Romana si Matematica

Rezultate Admitere (inainte de contestatii)

Rezultate contestatii

Rezultate admitere finale

CALENDAR TEST ADMITERE CLASA a V-a,  AN ŞCOLAR 2017-2018  (PENTRU CELE 7 LOCURI LIBERE)

Subiecte 1 iulie 2017  : Limba Romana si Matematica

Rezultate Admitere 1 iulie 2017 (inainte de contestatii)

Rezultate contestatii 1 iulie 2017

Rezultate admitere finale – 1 iulie 2017

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2016-2017

Repartizarea elevilor în clasa a V-a pentru anul şcolar 2016-2017 AICI

ANUNŢ

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA TESTUL DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a, AN ŞCOLAR 2016-2017, VOR RIDICA CEREREA DE TRANSFER DE LA SECRETARIATUL COLEGIULUI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 27.06.2016, IAR ÎN PERIOADA 27 IUNIE – 29 IULIE 2016, VOR DEPUNE DOSARUL DE ÎNSCRIERE.

 DOSARUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

        – CEREREA DE ÎNSCRIERE (se ridică de la secretariatul colegiului)

– CEREREA DE TRANSFER AVIZATĂ DE UNITATEA ŞCOLARĂ DE UNDE VINE ELEVUL (se ridică de la secretariatul colegiului)

 FOAIA MATRICOLĂ pentru clasele I – IV.

 PENTRU UNIFORMA ŞCOLARĂ, INFORMAŢIILE VOR FI AFIŞATE LA AVIZIER ŞI PE SITE-UL COLEGIULUI (www.ienachita.com).

 NOTĂ:

CEI CARE NU DEPUN CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN PERIOADA STABILITĂ VOR PIERDE LOCUL PE CARE AU FOST ADMIŞI.

 Director,

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2015-2016

Număr de locuri: 56

Înscrieri: 20 aprilie – 25 mai 2016

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– cerere tip

– copie certificat de naștere

– adeverință de elev

Testarea va avea loc în data de 28 mai 2016, astfel:

– ora 9.00 – test Limba și literatura română (scris)

– ora 10.15 – test Matematică (scris)

Candidații vor avea asupra lor certificatul de naștere în original, pix sau stilou cu cerneală albastră, creion negru.

 

Calendarul admiterii și Procedura de admitere

Subiecte si bareme : limba romana si matematica

REZULTATE ADMITERE inainte de contestatii

REZULTATE CONTESTATII

REZULTATE FINALE ADMITERE