Admitere Gimnaziu

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021

   A fost publicat Calendarul de Organizare și Desfășurare Testare pentru clasa a V-a – 2019-2020. AICI

 • A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2020-2021 (Reactualizata) . AICI
 • A fost publicata materia exceptată pentru testare AICI
 • Modele de subiecte:   Limba Română și Matematică

Din cauza unor erori tehnice, s-a constatat, după afişarea listelor, omiterea unei cereri de înscriere depusă în data de 28 mai 2020

 • Situatie elevi inscrisi (update) AICI

A fost publicata Repartizarea elevilor in sali in sectiunea NOUTATI.

Subiecte si bareme : Limba Romana si Matematica

REZULTATE Selectie clasa a V-a (Inainte de contestatii) AICI

Conform Procedurii de admitere, contestatiile se depun online, in data de 30 iunie 2020, între orele 12,00 – 20,00, la adresa secretariat.ienachita@gmail.com .

Cererea de contestatii o puteti descarca AICI.

NOU!!!!  Rezultate finale pentru selectie clasa a V-a AICI

Dosarul de înscriere al candidaților admiși la clasa a V-a, an școlar 2020-2021, se va depune la secretariatul colegiului în perioada 0917 iulie 2020 și va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (disponibilă la secretariatul colegiului)
 2. Cerere de transfer tipizată (disponibilă la secretariatul colegiului)
 3. Foaia matricolă pentru clasele I-IV (se eliberează pe baza unei adrese tipizate din parte Colegiului Național “Ienăchiţă Văcărescu” către școala de proveniență)
 4. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care atestă vaccinurile efectuate.

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2019-2020

   A fost publicat  Calendarul de Organizare și Desfășurare Testare pentru clasa a V-a – 2019-2020. AICI

A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE pentru clasa a V-a – 2019-2020. AICI

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2018-2019

   A fost publicat  Calendarul de Organizare și Desfășurare Testare pentru clasa a V-a – 2018-2019. AICI

  A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE revizuita pentru clasa a V-a – 2018-2019. AICI

Subiect si barem Limba Romana – 08.06.2018

Subiect si barem Matematica – 08.06.2018

REZULTATE TEST ADMITERE INAINTE DE CONTESTATII

Rezultate Contestatii

REZULTATE FINALE TEST ADMITERE

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2017-2018

A fost publicata PROCEDURA de ADMITERE revizuita pentru clasa a V-a – 2017-2018.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  / Admitere clasa a V-a, 2017-2018

  – elevii vor fi prezenţi în săli la ora 8,30 şi vor avea asupra lor certificatele de naştere, în original;

– candidaţii nu au voie să deţină asupra lor materiale informative (cărţi, caiete), telefoane mobile, calculatoare etc; nerespectarea acestei dispoziţii atrage după sine excluderea de la test;

– fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs;

– fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiecte pentru fiecare probă;

– redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colţul conţinând numele candidaţilor secretizat;

– numai răspunsurile conţinute pe foia tipizată vor conta pentru stabilirea notei;

– răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru);

– greşelile se taie cu o linie orizontală;

– la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puţin trei candidaţi;

Desfăşurarea testării:

  – Limba şi literatura română – 45 minute (9.00-9.45)

– Matematică – 45 de minute (10.15-11.00)

Între cele două probe scrise va fi o pauză de 30 minute.

Subiecte si bareme 2017 : Limba Romana si Matematica

Rezultate Admitere (inainte de contestatii)

Rezultate contestatii

Rezultate admitere finale

CALENDAR TEST ADMITERE CLASA a V-a,  AN ŞCOLAR 2017-2018  (PENTRU CELE 7 LOCURI LIBERE)

Subiecte 1 iulie 2017  : Limba Romana si Matematica

Rezultate Admitere 1 iulie 2017 (inainte de contestatii)

Rezultate contestatii 1 iulie 2017

Rezultate admitere finale – 1 iulie 2017

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2016-2017

Repartizarea elevilor în clasa a V-a pentru anul şcolar 2016-2017 AICI

ANUNŢ

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA TESTUL DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a, AN ŞCOLAR 2016-2017, VOR RIDICA CEREREA DE TRANSFER DE LA SECRETARIATUL COLEGIULUI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 27.06.2016, IAR ÎN PERIOADA 27 IUNIE – 29 IULIE 2016, VOR DEPUNE DOSARUL DE ÎNSCRIERE.

 DOSARUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

        – CEREREA DE ÎNSCRIERE (se ridică de la secretariatul colegiului)

– CEREREA DE TRANSFER AVIZATĂ DE UNITATEA ŞCOLARĂ DE UNDE VINE ELEVUL (se ridică de la secretariatul colegiului)

 FOAIA MATRICOLĂ pentru clasele I – IV.

 PENTRU UNIFORMA ŞCOLARĂ, INFORMAŢIILE VOR FI AFIŞATE LA AVIZIER ŞI PE SITE-UL COLEGIULUI (www.ienachita.com).

 NOTĂ:

CEI CARE NU DEPUN CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN PERIOADA STABILITĂ VOR PIERDE LOCUL PE CARE AU FOST ADMIŞI.

 Director,

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa

 

 • Admitere în clasa a V-a, an școlar 2015-2016

Număr de locuri: 56

Înscrieri: 20 aprilie – 25 mai 2016

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– cerere tip

– copie certificat de naștere

– adeverință de elev

Testarea va avea loc în data de 28 mai 2016, astfel:

– ora 9.00 – test Limba și literatura română (scris)

– ora 10.15 – test Matematică (scris)

Candidații vor avea asupra lor certificatul de naștere în original, pix sau stilou cu cerneală albastră, creion negru.

 

Calendarul admiterii și Procedura de admitere

Subiecte si bareme : limba romana si matematica

REZULTATE ADMITERE inainte de contestatii

REZULTATE CONTESTATII

REZULTATE FINALE ADMITERE