Bacalaureat, Noutati

BAC2019 – In atentia candidatilor

IN  ATENTIA  CANDIDATILOR la proba de competente digitale

( Extras din Anexa 2 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2019 in conf. cuart 2. din Ordinul M.E.N. nr. 4830/30.08.2018 )

Accesul candidaţilor in sala de examen este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu ora 12:30 conform programării.

  •  Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări : manuale, dicţionare, notiţe, însemnari, etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen
  •  In timpul desfăşurării probelor candidaţii nu comunică în nici un fel între ei.
  • După susţinerea probei, candidatul predă formulalul tipizat cu raspunsuri si catalogul EXAMEN, redenumit.

 

Presedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale,

 prof. Pirvulescu Dana-Codruta

Comments are closed.