Bacalaureat, Noutati

BAC2021 – Anunt contestatii

CENTRUL DE EXAMEN NR. 388

COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”

A N U N Ţ

Contestaţiile se depun:

-LUNI, 5 iulie 2021, între orele 1200– 1800 la sediul comisiei

Cererea se va depune personal de către candidat având asupra lui cartea de identitate.

        SAU

Prin mijloace electronice la adresa : contestatiicniv@gmail.com ,

In acest caz se va ataşa cererea tip completata şi semnata de candidat sau/şi de parinte/reprezentant legal (în cazul candidatului minor), însoţită de copia CI.

Pentru fiecare proba contestată, se va completa cerere separată

Preşedinte,

Insp. Victor ILIE

Comments are closed.