Admitere Liceu, Noutati

Inscriere in clasa a IX-a

Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor repartizaţi la Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, clasa a IX-a, an şcolar 2016-2017, se face în perioada 21-29 iulie 2016, între orele 8.30 – 14.00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Dosarul va cuprinde următoarele acte:                                      

  • cerere de înscriere (se ridică de la comisia de înscriere)
  • cartea de identitate – copie xerox (dacă este cazul)
  • certificatul de naştere – copie conform cu originalul sau legalizată
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • fişa medicală (care cuprinde şi vaccinările)

Actele enumerate mai sus vor fi puse într-un dosar cu şină, fiecare într-o folie de plastic.

Pentru elevii admişi la specializările Matematică-informatică şi Ştiinţe ale naturii  este necesară prezenţa copilului şi a părintelui.

 Director,

Prof. Pîrvulescu Dana

Comments are closed.