Noutati, Proiecte ERASMUS+

Proiect Erasmus+: ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE

Strategic Partnership Project (Key action no 2)

ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE  

ESF

(Septembrie 2016- Februarie 2018)

  Incepând din acest an școlar, Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” va implementa pe o perioadă de 18 luni, parteneriatul strategic Erasmus : ”Entrepreneurship: a step to the future”. Grupul țintă al proiectului cuprinde elevi în vârstă de 13-17 din Lituania, Turcia, România, Portugalia, Italia, Grecia. România beneficiază de 12 mobilități (3 pentru profesori la Reuniuni transnaționale – de lucru în proiect, 3 profesori și 6 elevi la activități de învățare/predare/formare.

Coordonatorul proiectului este Kretingos Marijono Daujoto pagrindine mokykla din Lituania, iar școlile partenere sunt:

  • Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Portugalia
  • Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu, România
  • Hasköy Ortaokulu, Turcia
  • IPS Versari Macrelli, Italia
  • Platon M.E.P.E., Grecia

Scopul principal al proiectului este acela de a forma abilitățile antreprenoriale ale comunităților școlare, de a integra metodele inovatoare și activeîn cadrul procesului de învățământ pentru a spori dezvoltarea aptitudinilor și competențelor elevilor, de a promova utilizarea TIC ca motor al schimbării sistemice pentru a creşte calitatea și relevanța educației la toate nivelurile. Totodată, utilizând învățarea în context  formal și non-formal, se va acționa  pentru a dezvolta motivația elevilor și a îmbunătăți calitatea în educație. Vor ficonsultați antreprenori cu experiență,cu scopul de a împărtăși experiențele și abilitățile acestora cu privire la organizarea și dezvoltarea afacerilor de succes, în vederea atât a stimulării creativitățiiprin descoperire, cât și a dezvoltării spiritului inovativ și a abilităților antreprenoriale.

Elevii care vor fi implicați în proiect își vor putea îmbunătăți abilitățile și competențele, în principal, în următoarele domenii:

– IT și lectură – prin utilizarea instrumentelor informatice pentru colectarea, analizarea, clasificarea informațiilor despre economie, geografie, matematică, comunicarea prin intermediul internetului, prezentarea rezultatelor;

– limba engleză  – prin toate tipurile de comunicare în limba engleză cu partenerii străini, în timp ce lucrează în grupuri mixte.

– economic  și social – prin crearea planurilor de afaceri adaptate specificului național și mediul concurențial, prin lucrul în echipe internaționale în diferite proiecte economice și antreprenoriale.

Obiectivele  proiectului “Entrepreneurship: a step to the future ” sunt:

  1. Implicarea tinerilor în activități economice și culturale cu scopul de a se dezvolta ca cetățeni cu spirit de inițiativă și abilități antreprenoriale, capabili să se integreze pe piața muncii atât în țara de origine, cât și în Uniunea Europeană
  2. Dobândirea cunoștințelor economice, juridice, culturale necesare atât unui viitor angajat pe piața muncii, cât și unui viitor om de afaceri
  3. Stimularea creativității, creșterea responsabilității, integrității, evaluarea realistă a circumstanțelor, dezvoltarea capacității de a planifica, organiza și a pune în aplicare activitatea propusă, asumarea riscurilor în procesul de luare a deciziilor – calități necesare în afaceri, dar şi în viaţa cotidiană.
  4. Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare la încheierea învățământul obligatoriu pentru integrarea ca cetățean activ pe piața muncii la nivelul Uniunii Europene..

 

Ca element de noutate, proiectul va implementa următoarele activități:

– se va crea o rețea internațională de firme/ societăți în care țările partenere vor împărți produsele pe care le-au creat și vor prezenta adnotări produsului, iar școlile își vor perfecționa periodic activitățile. Participarea în proiect va oferi posibilitatea de a afla mai multe despre particularitățile, diferențele economice și antreprenoriale ale țărilor implicate.

– va implementa o serie de metode de învățare inovatoare, moderne (elevii cu niveluri diferite de cunoaștere vor lucra în grupuri mixte, vor colecta materiale și informații, le vor analiza și compara, vor împărtăși rezultatele lor folosind instrumente digitaleonline).

– se va crea un grup de lucru, cu membri din diferite țări, culturi, sexe, religii, condiții sociale și economice, ce va lucra pe o temă transnațională, care utilizează diferite strategii și metode cu același scop. Aptitudinile și competențele pe care elevii le vor dobândi, vor fi utile în diferite contexte în experiențele viitoare în Europa sau în întreaga lume în calitate de  angajați / angajatori într -un mediu economic în continuă schimbare .

Proiectul a fost prezentat în Consiliul Profesoral din 01.09.2016, în cadrul căruia s-a precizat că până la data de 08.09.2016,profesorii interesați, vor depune  la conducerea școlii o scrisoare de intenție. Acestea vor fi analizate și vor fi selectați acei profesori care corespund profilului și nevoilor de implementare ale proiectului.

Prof. responsabil de proiect – ZepișiSimona

Comments are closed.