Proiecte eTwinning

Proiect eTwinning – Create with STEM

Proiectul constă în dezvoltarea abilităților elevilor de rezolvare a problemelor prin adaptarea domeniilor  Tehnologie, Știință, Artă, Matematică, Inginerie și Știință la viața de zi cu zi și dobândirea cunoștințelor și abilităților precum producția colaborativă și invenția prin abordarea problemele cu care se confruntă cu o abordare orientată spre soluții. La acest proiect participă prof. Rafira Anca Mihaela şi 8  elevi de gimnaziu, alături de elevi şi profesori din şcoli din Europa.

Obiectivele proiectului sunt acelea de a învăţa să utilizeze corelarea domeniilor mai sus menționate în:
– dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor;
– realizarea de experimente practice;
– dezvoltarea gândirii critice și algoritmice;
– dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă cu membrii grupului;
– dobândirea de abilități specifice secolului XXI.
Partenerii din proiect sunt din Italia, România, Serbia, Turcia şi Ucraina.

Comments are closed.